Bevillinger

Fonden har i 2021 foretaget følgende bevillinger:


1)   Kr. 5.569.161

Er bevilget til videreuddannelse og dygtiggørelse af yngre mennesker indenfor handel og teknik, samt kandidater fra universiteterne og andre uddannelsesinstitutioner indenfor fagområderne jura, samfundsvidenskab og medicin.


2)   Kr. 1.100.000

Er bevilget som forskningspriser til Danmarks Tekniske Universitet, Århus Universitet og CBS.3)   Kr. 629.700

Er bevilget til projekter fra institutioner/flerhed af personer indenfor jura/samfundsvidenskab/teknik/medicin og handel der både er af almen samfundsgavnlig karakter, og som skønnes at have særlig betydning.
4)   Kr. 1.430.145

Er bevilget til stifterens familie, dvs. efterkommere af stifterens søstersønner Aage Jorck-Jorckston og sekretær Kai Jorck-Jorckston.