Ansøg

Hvem kan søge fonden?

Rejselegater


Legater tildeles studerende/kandidater/-ph.d./post.doc., der ønsker at tage en del af en igangværende uddannelse (minimum 3 måneder), en hel uddannelse (kandidat/ph.d/LLM/MBA (dog maks. 3 års erhvervserfaring)) eller forske (minimum 3 måneder) i udlandet.


Jorcks rejselegat vil være på maks. 50.000 kr. Der kan hvert år søges om legat i tidsrummet 1. august til 15. september.


Klik her og læs opslaget fra 2023, hvor du kan læse hvilke målgrupper, der er ansøgningsberettiget.

Opslag om målgrupper sendes hvert år i juni/juli til relevante institutioner.

Projekter


Institutioner/organisationer/foreninger/-flerhed af personer kan søge om støtte til projekter af almen samfundsgavnlig karakter.Billede fra CBS-case-competition

Forskningspriser


Hvert år uddeles der forskningspriser til kandidater, der er indstillet af udpegede universiteter. Fonden udpeger typisk tre universiteter hvert år.

Familieansøgninger


Efterkommere efter stifterens søstersønner bankbestyrer Aage Jorck-Jorckston og sekretær Kai Jorck-Jorckston kan søge om legater.Reinholdt W. Jorck (buste fra Jorcks Passage)