Hvor kommer pengene fra?

Hvor kommer pengene fra?

Pengene kommer fra fondens ejerskab af Aktieselskabet Reinholdt W. Jorck, i daglig tale kaldt Jorcks Ejendomsselskab, og fra afkastet af Reinholdt W. Jorcks og Hustrus Fond’s værdipapirer.


Fonden ejer 50% af Aktieselskabet Reinholdt W. Jorck, der har til huse i Jorcks Passage, Vimmelskaftet.


Ejendomsselskabet tjener sine penge ved erhvervslejemål i sine ejendomme i det eksklusive område af det centrale København.


Hvis du gerne vil vide, hvordan fondens formue blev skabt, kan du læse mere nedenfor.


HVOR KOMMER PENGENE FRA, DER GØR DET MULIGT FOR REINHOLDT W. JORCK OG HUSTRUS FOND AT STØTTE:


OUTSTANDING STUDERENDE TIL AT DYGTIGGØRE SIG I UDLANDET

• PROJEKTER TIL GAVN FOR SAMFUNDET

• FREMRAGENDE UNGE FORSKERE

Pengene kommer fra Aktieselskabet Reinholdt W. Jorck, i daglig tale kaldt Jorcks Ejendomsselskab, og fra afkastet af Reinholdt W. Jorcks og Hustrus Fond’s værdipapirer.


Fonden ejer 50% af Aktieselskabet Reinholdt W. Jorck, der har til huse i Jorcks Passage, Vimmelskaftet. Ejendomsselskabet tjener sine penge ved erhvervslejemål i dets ejendomme i de eksklusive områder af København: Læderstræde - Amagertorv - Sankt Annæ Plads - Jorcks Passage - Vimmelskaftet - Skindergade - Købmagergade - Kronprinsensgade - Østerbrogade - Kristianiagade - H.C. Andersens Boulevard - Frederiksberggade - Landemærket, Nørre Voldgade - Vendersgade - Nybrogade - Snaregade, Knabrostræde - Nørregade - Badstuestræde.


Stifteren af fondens formue, Reinholdt W. Jorck, var en dygtig forretningsmand og en fremsynet herre. Han kom fra en familie, hvor man var vant til at tage fat. Faderen var selvstændig erhvervsdrivende. Han ejede en sukkerfabrik i København. Hjemmefra lærte Reinholdt W. Jorck dyder som arbejdsomhed, næse for samfundsudvikling, en tro på egne evner og det, vi med et moderne ord kalder networking. Disse egenskaber brugte han til at opbygge et stort forretningsimperium.


Det hele begyndte tilbage i 1840’erne, hvor han vandrede rundt til markeder omkring København - ja faktisk helt til Roskilde - og solgte brystsukker for sin far. Reinholdt W. Jorck fandt det dog ikke udfordrende nok, og da pengene i de år i det pæne borgerskab blev flere og flere, etablerede han en kolonialvirksomhed, hvor han solgte eksotiske krydderier og importeret vin til de velstillede borgere. Stille og roligt voksede hans forretning. Reinholdt W. Jorck blev gift med Vilhelmine, der

kom fra en familie, hvor dyderne også var flid, stor arbejdskapacitet og derudover nøjsomhed. Hun påtog sig enhver opgave uden at kræve noget til sig selv. Med

Wilhelmine ved sin side fik Reinholdt mulighed for at udfolde virketrang og idérigdom.


I sit netværk havde Reinholdt W. Jorck en velhavende fætter, der var manufakturhandler. Han gjorde gode forretninger ved at anbringe sin ledige kapital i opførelse af tidssvarende ejendomme. Det vakte Reinholdts

interesse. 


Reinholdt W. Jorck købte hjørnegrunden på Frederiksborggade i 1877. Københavns byporte var revet ned og voldene sløjfet i 1857. Den spændetrøje, der havde omgivet København, var væk, og byen kunne vokse. På hjørnegrunden opførte han en ejendom med moderne lejligheder samt butikker ud til den nye hovedgade. Ejendommen, som lå i den gamle stadsgrav, fik to kælderetager og som noget helt ukendt i København - en udgravet, overdækket gård. I forbindelse med de meget store kældre, blev der opført en bagbygning i 5 etager, der kunne rumme hans virksomheds store lagre. Opførelsen af ejendommen i Frederiksborggade blev et vendepunkt i hans liv. Med fremtidens færdsel og byens udvikling blev valget af hjørnegrunden mere og mere værd.


Reinholdt W. Jorck havde stor succes med sit første grundigt gennemarbejdede byggeforetagende. Han fandt ejendomsmarkedet spændende og afviklede sin

kolonialforretning. Han lagde hele sin dygtighed og arbejdskraft ind i opførelse af og handel med ejendomme.


Med stor omhu udvalgte han de bedst beliggende grunde og ældre ejendomme på Københavns hovedstrøg og planlagde efter grundig analyse nybygning eller

ombygning af ældre ejendomme.


I slutningen af 1800 tallet opførte han Jorcks Passage i Vimmelskaftet, hvorfra han administrerede sine ejendomsforretninger.


Reinholdt W. Jorck døde i 1909, og knap 4 år senere, 15. november 1913, stiftede hans tre børn - Axel Knud Waldemar Jorck, George Jorck og Lydia Jorck-Jorckston

- Aktieselskabet Reinholdt W. Jorck - bedre kendt som Jorcks Ejendomsselskab. Sønnen Axel Knud Waldemar Jorck blev formand for selskabet og administrativ leder.


For at ære sine forældre stiftede sønnen Axel Knud Valdemar Jorck i 1934 Reinholdt Waldemar Jorck og Hustrus Fond.


Reinholdts forretningsmæssige indstilling har gennem alle årene været ejendomsselskabets DNA. Ejendomsselskabet udvælger fortsat de mest attraktive

grunde og ældre ejendomme på Københavns hovedstrøg.

Ejendomsselskabet uddeler typisk ca. 25 % af overskuddet til sine ejere, som ud over Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond også omfatter Konsul George

Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond, som er stiftet i 1953 af sønnen George.


Resten af ejendomsselskabets overskud går til konsolidering, opkøb af ejendomme og til nænsom og tidssvarende istandsættelse af selskabets ejendomme, så lejemålene fortsat er interessante for erhvervsdrivende.

Der holdes løbende øje med de enkelte lejeres behov og mageskifte eller ombygninger kan være gode løsninger. På den måde sikrer ejendomsselskabet en lav tomgangsprocent.


Mange virksomheder, der nu er højt ansete og velkendte i hele landet, er startet i ejendomme udlejet af Jorcks Ejendomsselskab. Den største kunde i fordoms tid var Kjøbenhavns Telefonselskab, KTAS, som havde til huse i Jorcks ejendomme, først Vimmelskaftet nr. 47, derefter den store telefonhal i Jorcks Passagebygning og endelig den store bycentral “Byen”, der blev etableret i en bagbygning til Linnesgade nr. 20. 


Lejerne i dag omfatter butikker, gamle hæderskronede virksomheder som Kristeligt Dagblad og nystartede virksomheder som f.eks. spilfirmaer, der finder det attraktivt at bo i centrum af København.