Nyheder

December 2023

Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond har i 2023 uddelt lige under 9 mill. kr.

 

Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond

Reinholdt W. Jorck og Hustru opbyggede i slutningen af det 19. århundrede en betragtelig formue ved hårdt arbejde og omfattende bygherrevirksomhed i det indre København. Mest kendt er i dag passagen og bygningskomplekset, som bærer Jorcks navn (Jorcks Passage). Sønnen Knud Jorck oprettede den 16. december 1938 fonden i forældrenes navn.


Forskningspriser, 450.000 kr., til tre unge forsker.

Den 13. december 2023 blev de tre forskningspriser på 450.000 kr. uddelt ved den traditionsrige festlighed i Højesteret.

 

Højesteretspræsidenten, Jens Peter Christensen, der også er formand for fonden, uddelte forskningspriserne samt skulpturen Forskeren af Kristian von Hornsleth til de dygtige unge forskningskandidater.


Lektor Thomas Olsen, Magnetiske bølger i to-dimensionelle materialer, DTU Fysik:


Thomas Olsen forsker i teorien for magnetisme i to-dimensionelle (2D) materialer. Hans nuværende forskning fokuserer på hvordan magnetiske bølger i disse materialer kan anslås og kontrolleres, hvilket på sigt kan lede til digitale kredsløb baseret på magnetiske bølger. Sådanne kredsløb vil både være hurtigere og fri for den varmeudvikling, der hæmmer ydeevnen i traditionel elektronik.

Forsker Sofie Theresa Thomsen, Sygdomsbyrde af kemikalier i fødevarer, DTU Fødevareinstituttet:


Sofie Theresa Thomsen forsker i kemikaliers påvirkning af folkesundheden, med fokus på kemikalier i fødevarer. Ved hjælp af såkaldte sygdomsbyrdeberegninger estimerer hun dødelighed og sygelighed i befolkningen forårsaget af kemikalier i fødevarer. Det langsigtede mål er at bidrage til begrænsningen af befolkningens eksponering for skadelige kemikalier, samt generere data til helhedsorienterede vurderinger af kemikalier i fødevaresystemer, der også kan medtage påvirkninger af klima og miljø.

Lektor Luca Macedoni, International Økonomi, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet:


Lucas forskningsområde ser på betydningen af, at stordriftsfordele gør det muligt for relativt få meget store virksomheder – ofte kaldet superstar firms – at betjene store dele af verdensmarkedet. Her i Danmark kender vi virksomheder som Novo Nordisk og Mærsk, der selv på verdensplan indtager dominerende positioner. Fordi vi efterhånden har fået rigtigt gode og meget detaljerede data også for enkeltvirksomheder, er det nu muligt at studere betydningen af disse superstar firma på en systematisk vis.

Priserne er givet som en anerkendelse af hidtidige resultater samt som inspiration til fortsættelse af prismodtagernes forskning og undervisning. Beløbene skal, efter de respektive prismodtageres anvisning, anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med igangværende og fremtidig forskning, herunder videreuddannelse i forskningsmæssigt øjemed inden for de respektive prismodtageres fagområder.Billede fra Højesteret - taget i forbindelse med uddeling af forskningspriser 2023.


Fra venstre: Lektor Luca Macedoni, Lektor Thomas Olsen, Højesteretspræsident Jens Peter Christensen, Forsker Sofie Theresa Thomsen.

Rejselegater og projekter

Derudover har fonden bevilget 6.7 mio. kr. til rejselegater til unge studerende, der rejser ud i verden og kommer dygtigere hjem – til glæde for det danske samfund og 700.000 kr. til samfundsgavnlige projekter.

Billede fra studierejse: Møde med Simpson Research Group på

Charles Perkins Center University of Sydney i Australien.Fonden har i år desuden bl.a. tilgodeset studerendes deltagelse i Case Competition, der giver de studerende en unik mulighed for at bruge og udvikle deres kompetencer på ”virkelige udfordringer” samt opbygge et netværk, de kan få glæde af senere i deres karriere.

Derudover har fonden støttet Ingeniører uden Grænser, Læger uden Grænser samt Naturvidenskabsfestivalen Astra.Billeder fra projekter som fonden har støttet. Til venstre ses billede fra Ingeniører uden Grænser og til højre ses billede fra Læger uden Grænser.  


Se slutrapport fra Ingeniører uden Grænser: Robust folkesundhed - Baoma, Kenema District, Sierra Leone (klik på dokumentet for at læse det): 
Se appel fra Læger uden Grænser i Ukraine (klik på dokumentet for at læse det):


 Billeder fra projekter som fonden har støttet. Til venstre ses billede fra CBS Case Competition og til højre ses billede fra Naturvidenskabsfestivalen, Astra.  Familien

Fonden har bevilget 650.000 kr. til efterkommere af fondens stifters søstersønner bankbestyrer Aage Jorck-Jorckston og sekretær Kai Jorck-Jorckston.