Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond


Opslag 2023

 


I fundatsen står der:

Fondens formål er at yde støtte til videreuddannelse og dygtiggørelse af uformuende dygtige yngre mennesker på 35 år eller yngre inden for de fag, der efter bestyrelsens skøn til enhver tid har eller forventes at ville få samfundsgavnlig betydning. 

 

Spørgsmål til opslaget: Annette Bergmann. legat@Reinholdt-W-Jorcks-Fond.dk


Legat til praktik-/studie- og forskningsophold i udlandet, herunder støtte til hele kandidat-, ph.d.- og MBA-/LLM-uddannelser.

Jorcks Rejselegat

Legatet tildeles studerende/kandidater/ph.d./post.doc., der ønsker at tage en del af en igangværende uddannelse (minimum 3 måneder), en hel uddannelse (kandidat/ph.d/LLM/MBA (dog maks. 3 års erhvervserfaring)) eller forske (minimum 3 måneder) i udlandet. 
Ansøgeren skal være akademisk dygtig, dvs. et karaktergennemsnit på minimum 8 og have en god anbefaling fra en anerkendt fagkyndig person. 

Der vil blive lagt vægt på:
- det akademiske niveau baseret på karakterer, anbefalinger og CV
- finansieringsbehov, hvor der specielt vil være fokus på udgifter til selve uddannelsen og
- motivation.

Jorcks rejselegat vil være på maks. 50.000 kr. 

 

Personer inden for nedennævnte fagområder kan søge:


Merkantile område:

Handelshøjskolestuderende/-kandidater/ph.d. studerende/ ph.d. kandidater/post.doc., der ønsker at studere/forske i udlandet.

Teknisk videnskabelige område:
Ingeniørstuderende/-kandidater/ph.d. studerende/ph.d. kandidater/ post.doc., der ønsker at studere/forske i udlandet.

Ansøgninger inden for de produktionstekniske- og tilgrænsende faglige områder - herunder digitalisering vil blive prioriteret højt.

Jura, medicin (cand.med.), samfundsvidenskab (statskundskab):
Kandidatstuderende/bachelorer/kandidater/ph.d. studerende/ph.d. kandidater/post.doc., der ønsker at studere/forske i udlandet. Bachelorstuderende er IKKE ansøgningsberettigede.

Ansøgningsperiode: 1. august til 15. september 2023
Der skal søges elektronisk via linket i bunden af https://reinholdt-jorcks-fond.dk/ansoeg under formålet: Udlandsophold for henholdsvis: 
- ingeniør eller 
- merkantil, jura, samfundsfag, medicin.